Haven

Een woud van masten vanwege de vele visserschepen in de haven. Deze foto is genomen toen de visserij voor Maassluis nog belangrijk was. De vloot van in Maassluis geregistreerde schepen was op haar hoogtepunt van 1903 tot 1915 met als hoogste aantal 115 schepen voor de haringvisserij (1910). Andere vissersvaartuigen meegerekend was de vloot 140 eenheden groot.
Thans heel wat minder druk en de panden aan de rechterkant worden door bomen aan het zicht onttrokken.