Heldringstraat


Nog een straat op Het Stort. De Heldringstraat in 1941 gezien vanaf de Troelstraweg. Zie ook Keucheniusstraat. Ook Heldring was een predikant/staatsman. De andere straten in dit kader heten: Talma, Pierson, Mackay, Esser, Klaas Kater. In de jaren 80 van de vorige eeuw werden alle huizen van Het Stort gerenoveerd.
De bebouwing aan de linkerkant is nog goed te herkennen. Verder is alles nieuw en/of veranderd.