Weverskade

De naam herinnert aan de weverijen die zich in de nabijheid hebben bevonden. De Weverskade behoorde aanvankelijk tot het grondgebied van Maasland en is met de grenswijziging van 1941 bij Maassluis gevoegd. Aanvankelijk lag dit huizenrijtje aan de rand van de Maassluise bebouwing met uitzicht op landelijk gebied.
Thans maken dezelfde huizen, weliswaar aangepast aan de eisen van de tijd, onderdeel uit van een moderne wijk in de stedelijke kern van Maassluis.
De huizen op deze foto's en de huizen in de daarachter gelegen Tulp-, Hyacinth- en Narcisstraat. werden in 1920 -21 gebouwd voor de werknemers van de Touwfabriek.