Station Maassluis

Een aquarel van Charles Kemper, gemaakt in 1973, toont het oude station van Maassluis in al zijn glorie. Dit fraaie stationsgebouw, nog voorzien van een wachtkamer met restauratie, is aan het eind van de zeventiger jaren gesloopt.

De zakelijkheid van het nieuwe station, dat in 1980 in gebruik werd genomen, wordt enigszins gecompen-seerd door de inmiddels aangelegde groenvoorzieningen.