De Molenaarsbrug

Behalve de straten hebben ook de bruggen in Maassluis allemaal een eigen naam. De Historische Vereniging Maassluis (HVM) heeft in het verleden de historische namen van alle bestaande bruggen opgezocht in de archieven en deze voorgesteld aan de Gemeente voor naamgeving.

Maar de Molenaarsbrug is min of meer omgeven door een waas van geheimzinnigheid. Want deze naam kwam in de archieven naar voren zonder dat we daar ooit een fysieke brug bij hebben kunnen vinden! Hij staat in een oude akte vermeld, komt voor in enkele gemeentebegrotingen, staat in lijsten van bruggen die onderhoud nodig hebben en soms duikt de naam op in een oude krant, maar in het archief van de HVM vinden we noch beeldinformatie, noch geschreven informatie over de Molenaarsbrug.

Toch heeft deze brug bestaan
Een notariële akte uit 1877 regelt de overdracht van havenwerken en bruggen door het Hoogheemraadschap van Delfland aan de Gemeente Maassluis. Hierin staat: ‘De bruggen aan en binnen den Maasdijk, in de gemeente Maassluis liggende … zoals die alle tot hiertoe door Delfland zijn beheerd en onderhouden, zijnde … de Molenaarsbrug liggende over het water langs den binnenteen van den Maasdijk aan den Zuiddijk.’
In de allereerste kadasterkaart van Maassluis, uit 1821, zijn over dat water drie bruggen getekend die geen van drieën zijn benoemd. Eén brug gaf toegang tot de Boogertstraat. Thans is daar een trap vanaf de Zuiddijk, die niet op de kadasterkaart staat. Een tweede brug gaf toegang tot een bloemhofje. Een derde brug gaf toegang tot de Patijnestraat. Thans is daar een trap, die niet op de kadasterkaart staat.
Een situatietekening uit 1829 in het archief van Delfland (OAD 187/148) bevestigt dat de Molenaarsbrug binnendijks lag. Dit gaat over ‘de voorgenomen verhoging van het erf van L. van der Maarel te Maassluis, alsmede het plaatsen van een omheining, schoeiing en ophaalplank over de sloot aldaar.’

Conclusie
De exacte locatie van de Molenaarsbrug is vooralsnog niet vast te stellen, maar onze veronderstelling is dat het de brug was die toegang gaf tot de Patijnestraat.
In de gemeentelijke kostenbegrotingen van 1888 en 1891 is een bedrag voor de Molenaarsbrug opgenomen en in de opsomming van bruggen worden ook twee stenen heulen over de sloot langs de Jokweg genoemd. Het Straatwerkersgilde maakte in de tarievenlijst gewag van ‘de Zuiddijk tot de Molenaarstrappen’ en over ‘de Noorddijk tot de Karnemelkstrappen’. Dat is dus opgelost.
Maar nu zitten we nog met de vraag waar die beide namen vandaan komen…

20162304 jokweg
Ansichtkaart van de Zuiddijk en Afrol omstreeks 1913. In het midden de trap vanaf de Zuiddijk naar de Patijnestraat.KBN0649.jpg

HVM ook op FaceBook

Go to top